Info om opplæring, bil

 
Vurderingstime trinn 2 (45 min)
- Når du er flink på teknikk, som pedaler, styring, giring, girvalg, bremsing, akselerasjon etc.+ sikkerhetskontroll, skal du gjøre en vurdering av hvor bra dette er, og om noe må forbedres.
Er det bra nok til at du kan rette det meste av oppmerksomheten mot trafikken rundt deg?
Vurderingstime trinn 3 (45 min)
- Du skal gjøre en vurdering av hvor flink du er trafikalt, og hva som kan/bør forbedres.
Vurdere hvor selvstendig du har blitt i dine valg.
Eksempler: Velge rett fart på rett sted, kjøre sikkert og tydelig, samhandle godt med andre.
Sikkerhetskurs Øvingsbane (180 min) Dette gjennomføres mot slutten av trinn 3
-- Tidligere kalt glattkjøring. Nå en videreutvikling av deg, slik at ulykker lettere unngås. Kurset er på Lånke.
Vi bruker i tillegg 60 min hver vei, til og fra kurset. Vi kjører tunneler og motorvei.
NAF drifter banene. NAF- Gebyret er på 1260 kr/elev.
Bakken Trafikkskole har valgt å la gebyret være inkludert i elevenes kostnad.
Det beregnes 45 min. kjøretime til og fra.
Om det er to elever på kurs kjøres en vei hver, og betales en vei hver. Om det er tid til det, benytter vi turen til å mengdetrene inn- og avkjøring motorvei, og rask, krevende endring i kjøremiljø.
Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei (13x45 min)
Før trinn 4 skal du selvstendig kjøre Sikkert, Tydelig og Effektivt.
 
- 4 deler. Bygger på det du har lært fra før.
Risikoteori klasserom                                      90 min 
Landevei-kjøring                                           5x45 min
Planlegge og gjennomføre kjøring i variert miljø 4x45 min 
Refleksjon/Oppsummering klasserom               90 min
Et omfattende program med opplevelser, erfaringer og refleksjon.
Dette skal bidra til hovedmålet for opplæringen: Forutse risiko. Unngå å havne i ulykker.
Bil til førerprøve (120 min)
- Leie av godkjent skolebil med 2 pedalsett. Den trygge, kjente bilen du har hatt kjøretimene i.
De aller fleste velger å ha en oppvarmingstime før førerprøven.
Så langt det er mulig venter vi på elevene etter førerprøven, og kjører dem hjem/ på jobb/ til skolen.
Teorihjelp  (Varighet og sted kan tilpasses ut fra behov, og tid tilgjengelig)
- Er teoridelen vanskelig å forstå kan vi øve/gå gjennom teoriprøver sammen. 
Så kan du om ønskelig kjøre(s) til trafikkstasjonen for teoriprøve når du er klar. 
Gebyrer til Statens Vegvesen
- Teoriprøve-, foto-, førerprøve- og førerkort-gebyr
Dette dekker bl.a. Statens sensor på førerprøvedagen.
Betales på nett før prøven, eller over disk på Trafikkstasjonen med kontant/bankkort. IKKE kredittkort.
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2017 Created by Jørgen Dahl