top of page
Kjøreskole
Priser Bil

Kjøretime

45 min

880,-

Dobbeltime

90 min

1760,-

Førerprøve

Leie av bil Tr. heim

2600,-

Vurderingstime

Trinn 2 & 3

880,-

NAF Øvingsbane

5800,-

Sikkerhetskurs

 4 obl. deler  

Teorideler, Landevei-

+ Planleggingstur   

10400,-

Kjøretimer +

Obligatorisk Kjøring

Gebyrer

Lånke/NAF 1450,-

Statens Vegvesen:

Priser MC

Kjøretime

45 min

1100,-

Kjøretime

60 min

1460,-

Dobbeltime

90 min

2200,-

Sikkerhetskurs

Bane (inkl. gebyr)

6200,-

Sikkerhetskurs A

Landevei 8400,-

(A2 5200,-)

MC Leie

Førerprøve 2200,-

Leie kjøregård

1800,-

Gebyrer

Kurs Lånke 1450,-Vegvesen

bottom of page