top of page
Kjøreskole
Priser Bil

Kjøretime

45 min

850,-

Dobbeltime

90 min

1700,-

Førerprøve

Leie av bil Tr. heim

2600,-

Vurderingstime

Trinn 2 & 3

850,-

NAF Øvingsbane

5500,-

Sikkerhetskurs

 4 obl. deler  

Teorideler, Landevei-

+ Planleggingstur   

10200,-

Kjøretimer +

Obligatorisk Kjøring

Gebyrer

Lånke/NAF 1400,-

Statens Vegvesen:

Priser MC

Kjøretime

45 min

1050,-

Kjøretime

60 min

1400,-

Dobbeltime

90 min

2100,-

Sikkerhetskurs

Bane (inkl. gebyr)

6000,-

Sikkerhetskurs A

Landevei 8000,-

(A2 5100,-)

MC Leie

Førerprøve 2000,-

Leie kjøregård

1800,-

Gebyrer

Kurs Lånke 1450,-Vegvesen

bottom of page