Info om opplæring, bil
Vurderingstime trinn 2 (45 min)

 

- Når du er flink på teknikk, som pedaler, styring, giring, girvalg, bremsing, akselerasjon etc.+ sikkerhetskontroll, skal du gjøre en vurdering av hvor bra dette er, og om noe må forbedres.
Er det bra nok til at du kan rette det meste av oppmerksomheten mot trafikken rundt deg?
Vurderingstime trinn 3 (45 min)
- Du skal gjøre en vurdering av hvor flink du er trafikalt, og hva som kan/bør forbedres.
Vurdere hvor selvstendig du har blitt i dine valg.
Eksempler: Velge rett fart på rett sted, kjøre sikkert og tydelig, samhandle godt med andre.
Sikkerhetskurs Øvingsbane (180 min) Dette gjennomføres mot slutten av trinn 3
-- Tidligere kalt glattkjøring. Nå en videreutvikling av deg, slik at ulykker lettere unngås. Kurset er på Lånke.
Vi bruker i tillegg 60 min hver vei, til og fra kurset. Vi kjører tunneler og motorvei.
Det beregnes kun 45 min. kjøretime til og fra.
NAF drifter banene. NAF- Gebyret er på 1300 kr/elev.
Gebyret er inkludert i skolens pakkeløsninger.
Om det er to elever på kurs kjøres en vei hver, og betales en vei hver. Om det er tid til det, benytter vi turen til å mengdetrene inn- og avkjøring motorvei, og rask, krevende endring i kjøremiljø.
Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei (13x45 min)
Før trinn 4 skal du selvstendig kjøre Sikkert, Tydelig og Effektivt.
 
4 deler. Bygger på det du har lært fra før.
Risikoteori klasserom                                      
90 min 
Landevei-kjøring                                          
5x45 min
Planlegge og gjennomføre kjøring i variert miljø
4x45 min 
Refleksjon/Oppsummering klasserom              
90 min
Et omfattende program med opplevelser, erfaringer og refleksjon.
Dette skal bidra til hovedmålet for opplæringen: Forutse risiko. Unngå å havne i ulykker.
Bil til førerprøve 
- Leie av godkjent skolebil med 2 pedalsett. Den trygge, kjente bilen du har hatt kjøretimene i.
De aller fleste velger å ha en oppvarmingstime før førerprøven.
For førerprøve Orkdal/Stjørdal beregnes 60 min. oppvarming.
Så langt det er mulig venter vi på elevene etter førerprøve Trondheim,
og kjører elev hjem/ på jobb/ til skolen.
Teorihjelp (Varighet og sted kan tilpasses ut fra behov, og tid tilgjengelig)
- Er teoridelen vanskelig å forstå kan vi øve/gå gjennom teoriprøver sammen. 
Så kan du om ønskelig kjøre(s) til trafikkstasjonen for teoriprøve når du er klar. 
Gebyrer direkte til Statens Vegvesen
- Teoriprøve-, foto-, førerprøve- og førerkort-gebyr
Dette dekker bl.a. Statens sensor på førerprøvedagen.
Førerprøve-gebyr betales på nett dagen før prøven.
Ved betaling på Trafikkstasjon godtas IKKE kredittkort.