top of page
Info om opplæring, bil
 
Vurderingstime trinn 2 (45 min)
- Når eleven har automatisert teknikk, som pedalbruk, styreteknikk, bremsing, akselerasjon, kunne bruke ulike knapper og hendler som luft, viskere, og mestre kjøring i enkelt trafikkmiljø, mestre rygging og kunne foreta sikkerhetskontroll, skal eleven gjøre en vurdering av eget nivå, og om noe må forbedres.
Kan oppmerksomheten rettes mot trafikken rundt oss?
Vurderingstime trinn 3 (45 min)
- Du skal gjøre en vurdering av hvor flink du er trafikalt, og hva som kan/bør forbedres.
Vurdere hvor selvstendig du har blitt i dine valg. 
Eksempler: Velge rett fart på rett sted. Kjøre sikkert og tydelig, og selvstendig samhandle godt med andre.
Sikkerhetskurs Øvingsbane (180 min/elev) Dette gjennomføres mot slutten av trinn 3
For best utbytte av kurset bør du selvstendig kunne kjøre Sikkert, Tydelig og Effektivt.
-- Tidligere kalt glattkjøring. Videreutvikling, erfaringer og opplevelser, slik at ulykker lettere kan unngås.  Kurset er på Lånkebanen.
Vi bruker ca. 60 min hver vei, til og fra kurset. Vi kjører tunneler, motorvei og landevei dit.
Kjøring Til/Fra Lånke er inkludert i prisen.
NAF drifter banene. NAF- Gebyret er på 1450 kr/elev.
Vi er ofte to elever og lærer på kurset. Da kjøres en vei hver.
Vi benytter om mulig turen til mer inn- og avkjøring motorvei, og rask, krevende endring i kjøremiljø.
Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei (13x45 min)
Før disse omfattende delene skal du selvstendig kunne kjøre Sikkert, Tydelig og Effektivt.
 
4 deler. Bygger videre på det du har lært fra før.
Risikoteori klasserom                                      
90 min 
Landevei-kjøring                                          
5x45 min
Planlegge og gjennomføre kjøring i variert miljø
4x45 min 
Refleksjon/Oppsummering klasserom              
90 min
Et omfattende program som skal bidra til opplevelser, erfaringer og refleksjon.
Dette knyttes opp mot hovedmålet for opplæringen: Forutse risiko. Unngå å havne i ulykker.
 
Mengdetrening
- Mange har godt av perioder med mye øving, for å bli trygge bilførere,
Statens Vegvesen anbefaler et minimum på 140 timer øving totalt.
Førerprøve 
- Leie av godkjent skolebil med 2 pedalsett. Den trygge, kjente bilen eleven har hatt kjøretimene i.
Husk godkjent ID med bilde. Prøve-gebyr betales av elev dagen før. Kommer SMS fra Statens Vegvesen.
Vi har alltid oppvarmingstime før førerprøven. Greit for å roe nervene.
Så langt det er mulig venter vi på elevene etter førerprøve Trondheim,
og kjører elev hjem/ på jobb/ til skolen.
For førerprøve Orkdal/Stjørdal beregnes min. 90 minutter oppvarming.
Teorihjelp (Varighet og sted kan tilpasses ut fra behov, og tid tilgjengelig)
- Er teoridelen vanskelig å forstå kan vi øve/gå gjennom teoriprøver sammen. 
Så kan du om ønskelig kjøre(s) til trafikkstasjonen for teoriprøve når du er klar. 
Gebyrer direkte til Statens Vegvesen
- Teoriprøve-, foto-, førerprøve- og førerkort-gebyr. Link finnes på forsiden.
Dette dekker bl.a. Statens sensor på førerprøvedagen.
Førerprøve-gebyr betales til Vegvesen dagen før prøven. Kommer SMS fra Vegvesen.
Ved eventuell betaling inne på Trafikkstasjon godtas IKKE kredittkort.
bottom of page